เหตุ ปัจจัย

Satxx0049
เคยสงสัยกันหรือเปล่า ว่าทำไม ผีเสื้อแต่ละตัวถึงได้มีสีสันผิดแผกแตกต่างกันออกไป.. แม้แต่ผีเสื้อที่คนเรากำหนดให้ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกัน แต่ละตัวก็ยังจะมีสีเหลื่อมล้ำ มีลวดลายเล็กใหญ่ ไม่เท่ากันไปเสียทั้งหมด… สัตว์ต่างๆ นก ปลา ม้า แมว แต่ละตัว ต่างก็มีสีสัน มีลวดลาย มีอุปนิสัย ที่แตกต่างกัน ไม่มีตัวหนึ่งตัวใดที่เหมือนกับอีกตัวหนึ่งทุกประการ…. แม้แต่ คนเราเอง… ก็ไม่มีใคร ที่จะเหมือนกับใครอีกคนในทุกๆ ด้าน…
ใครเคยสงสัยกันบ้างคะ ว่าทำไม….

ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นไปด้วยเหตุ ปัจจัย… ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นผลจากอะไรบางอย่าง หรือหลายๆ อย่าง ในอดีต และพร้อมจะเป็นปัจจัยสำหรับให้เกิดผลในอนาคตไปพร้อมๆ กัน…
เหตุบางอย่าง ไม่ซับซ้อน รับรู้ได้.. ว่า เมื่อทำเช่นนี้แล้ว ย่อมเกิดสิ่งนี้ตามมา.. เมื่อเปลี่ยนแปลงส่วนนี้แล้ว ส่วนอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงตามไป…. ทว่า ในความเป็นจริง เหตุ ปัจจัย มีมากมายกว่าที่เราจะรู้ได้ มีทั้งเหตุโดยตรง เหตุโดยอ้อม เหตุทั้งจากในอดีตที่ใกล้ และจากอดีตที่ไกลออกไป….

ทุกสิ่ง ล้วนมีเหตุ เป็นที่มา….. แม้เราจะไม่สามารถรับรู้ได้… การไม่รู้ ไม่เห็น ของเรา ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้น ไม่ได้มีอยู่จริง…
เหตุ ซึ่งเป็นที่มานั้น มีอยู่ แม้เราไม่สามารถรับรู้ได้….
เหตุ ที่ทำให้คน สัตว์ และสิ่งต่างๆ ได้เกิดขึ้น ได้มีรูปร่างหน้าตา มีฐานะ มีสังคม ที่ต่างกันออกไป….
เหตุ ที่เรารู้จักกันดี เหตุที่เราเรียกกันว่า บาป บุญ ที่เราได้สะสมไว้ต่างๆ กัน…..

วันนี้ขอกราบนมัสการ และแสดงความอาลัย กับพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่ได้ละสังขารลาโลกไปตามเหตุ ปัจจัย ที่ถึงพร้อม… หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม) ด้วยคำสอนตามแนวทางของพระพุทธองค์ ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ ของหลวงพ่อคูณค่ะ…

บางส่วนของคำสอนจากหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

“กูไม่มีอะไรมาก กูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอก เพราะพวกมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่เป็น พูดไม่เก่งเหมือนเขา เทศนาว่ากล่าวอะไรก็ไม่เป็น กูมีแต่ว่าให่ละชั่ว ทำดีกันเท่านั้นแหละ บุญบาปมีจริงลูกหลานเอ้ย ให้เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง ให่ละชั่ว ทำดี มีศีลธรรมประจำใจ บุญเห็นกับตา บาปเห็นกับตา รักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่ว ให่ตั้งอยู่ในเมตตา”

วันนี้ มาสร้างเหตุ ปัจจัย ที่ดี ที่เป็นกุศล สร้างกุศล ทำบุญ ละเว้นการทำบาป …..
สร้างเหตุที่ดี เพื่อผลที่ดีที่จะตามมาด้วยกันค่ะ ^^
————————-

www.lifecenterthailand.com
#lifecenter #QHouseLumpini