ด้วยความรำลึกถึงพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ภาพหาดูได้ยากของพ่อหลวงที่เราอาจยังไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน และต้องดูเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต ตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์ กิจกรรมกีฬาและการดนตรีที่พ่อชอบ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำเพื่อแผ่นดินไทยกว่า 70 ปี . .

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

พระสูติบัตรในหลวง    .

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ทะเบียนสมรสของในหลวง-พระราชินี    .

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ลายพระราชหัตถเลขาของในหลวงสมัยทรงพระเยาว์ทรงส่งให้สมเด็จพระอัยยิกา

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์กับสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ความทรงจำเมื่อทรงพระเยาว์

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

“…ข้าพเจ้าอยากเห็นน้องใกล้ๆ และอยากแตะต้อง แต่ที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ดูเพียงหลังกระจกที่กั้นห้องเด็กไว้ เมื่อกลับมาบ้านแล้วข้าพเจ้าได้ถามแหนนว่า

“น้องคนใหม่นี้พูดไทยได้หรือเปล่า”

ความตอนหนึ่งในงานพระนิพนธ์ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์,โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ความทรงจำเมื่อทรงพระเยาว์

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

แมวทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติโตแมวเพศผู้ พันธุ์วิเชียรมาศที่สมเด็จย่าทรงเลี้ยงคู่กับ ติต้า เพศเมีย เมื่อครั้งประทับอยู่ที่ ตำหนักเมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประมาณปี พ.ศ. 2487

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

“…อดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียว ฉันเคยคิดว่า ฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิต แต่มันเป็นเคราะห์กรรม ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์ คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น..”

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ทรงพระผนวช

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

รักแรกพบของพระองค์

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ของที่ระลึกในพระราชพิธีราชภิเษกสมรส

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่พัฒนาพรุแฆแฆ จ.ปัตตานี

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ในหลวงกับพระราชโอรส-ธิดา

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

การดนตรีนาฏศิลป์ไม่สิ้นแล้ว พระองค์ร่มโพธิ์แก้วคอยรักษา

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ทรงมีพระอุปนิสัยสนใจการถ่ายภาพเหมือนสมเด็จย่า และ รัชกาลที่ 5

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิด แต่กีฬาที่ทรงโปรดเป็นพิเศษได้แก่ แบดมินตัน สกี และ เรือใบ ทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น’กีฬาซีเกมส์’) ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2510

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

เพลง “ความฝันอันสูงสุด”

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ในหลวงกับสวนสนุกดิสนี่ย์แลนด์

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ในหลวงทรงดนตรี

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

พระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ ฉายที่บ้านแม่แกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2525 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศเบื้องหน้า สลับกับแผนที่ในพระหัตถ์ที่ทรงกางออกอยู่นั้น ทันใด ก็มีลมหมุนเล็กๆ หมุนมาตรงที่ประทับยืนอยู่นั้น ฝุ่นแดง กระจายไปทั่ว แผนที่แทบหลุดจากพระหัตถ์ .. เจ้าหน้าที่ต่างตกใจ
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับยืนนิ่งๆ อย่างมั่นคง ทรงรวบแผนที่ไว้ในพระหัตถ์ ถอดฉลองพระเนตรแล้วเช็ดพระเนตร สักครู่ จึงยกแผนที่ขึ้นจัด และกางออก ทรงงานต่อไปเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ความสุขของพระองค์ท่านคือการได้ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านอยู่ดีกินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปยังสถานต่างๆ จะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ 3 สิ่ง คือ แผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ในหลวงทรงผูกเชือกรองเท้าด้วยพระองค์เองก่อนเสด็จไปทรงงาน

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ
ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

พระองค์ทั้งสองได้ทรงเข้าเยี่ยมชมกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง G.I.Blues ของผู้กำกับ ฮัล วอลลิส ทว่าวันนั้นผู้กำกับคนดังกล่าวป่วยไม่สามารถออกมารับได้ จึงได้ส่งตัวแทนมาต้อนรับ และนั่นก็ทำให้พระองค์ได้พบกับราชาแห่ง ร็อค แอนด์ โรล ที่ชื่อ เอลวิส เพรสลีย์ ซึ่งเป็นนักแสดงนำของเรื่อง และ จูเลียต เพราวส์ นักแสดงหญิงจากเรื่องเดียวกัน พร้อมทอดพระเนตรการถ่ายทำ

ภาพหาดูยาก ในหลวงของเรา รำลึกไว้ในดวงใจ

ในหลวงกับสมเด็จย่า
———–
ขอบคุณภาพจาก FB Fanpage
-นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม
-Thailand image
-Napan Sevikul
-ตามรอยพ่อ
-เรารักพระเจ้าอยู่หัว
website -manager.co.th-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s